Zajęcia pozalekcyjne

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW

w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

Nazwa zajęć Nauczyciel  prowadzący Klasa
Zajęcia rewalidacyjne Mirosława Parszewska VI  i VIII
Zajęcia rewalidacyjne Marta Piętek VI
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Urszula Kuźdub

Magdalena Lelonek

III – VII
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki Malwina Gromek V i VI
Koło sportowe – UKS Karol Kaczmarzyk V – VIII
Gimnastyka korekcyjna Karol Kaczmarzyk 0 – III, IV – VIII
Zajęcia sportowo- rekreacyjne Rozalia Miernik I – III
Koło matematyczne Mirosława Parszewska II
Koło matematyczne Mariol Grzmil – Sieczka IV – VI
Koło przyrodnicze Pelagia Olszewska IV
Koło polonistyczne Sylwia Matejska VII
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego Sylwia Matejska VIII
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki Marta Piętek VII i VIII
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki Marta Piętek VIII
Zajęcia logopedyczne Magdalena Boros wg potrzeb
Wychowanie do życia w rodzinie Bożena Pałka IV – VIII
Zajęcia opieki świetlicowej Magdalena Boros

Arkadiusz Gilarski

Rozalia Miernik

Mariola Grzmil – Sieczka

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p. Tytuł innowacji Autor i realizacja Odbiorcy Liczba godzin Termin realizacji
1. „Moja wieś, gmina, powiat”. Rozalia Miernik kl. I – III 1 godz. w tygodniu IX.2018r.-

VI. 2019r.

2. „W krainie kapliczek, dębów, Iłżanki i góry Piekło – historia Gminny Mirów i Powiatu Szydłowiec”. Renata Wieczorek kl. V 1 godz. w tygodniu IX .2018r.– I.2019r.
3. „Przyjaciele z Polski” Boros Magdalena dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne 1 godz. w miesiącu X.2018r. –

VI. 2019r.

4. „Potyczki szachowe – edukacja przez szachy”. Magdalena Boros

Malwina Gromek

kl. I – III 2 godz. w tygodniu I – VI.2019r.
5. „A Mazowsze jakie cudne..”. Renata Wieczorek kl. V 1 godz. w tygodniu II – VI.2019r.