Skład

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022
Przewodniczący – Filip Kuźdub
Zastępca przewodniczącego – Natalia Drabik
Skarbnik – Anita Bodo
Sekretarz – Gabriela Czarnota