Skład

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Skład Zarządu:
2.   Przewodniczący Kuźdub Filip
3.   Zastępca przewodniczącego Gromek Alan
4.   Skarbnik Czarnota Gabriela
5.   Sekretarz Kaluga Maja