Dyrekcja

Dyrektorem szkoły od 1 września 2008 roku jest mgr Pelagia Małgorzata Olszewska, absolwentka tej placówki z 1981 roku.