Udział naszych pierwszoklasistów w kampanii społecznej „Mała Książka – Wielki Człowiek”

Nasza szkoła co roku bierze udział w kampanii społecznej „Mała Książka – WielkiCzłowiek”. Kampania przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego,rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Jej celem jest zachęcenierodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Kampania MałaKsiążka – Wielki Człowiek rozpoczęła się we wrześniu 2020 rokui trwa nadal.W ramach kampanii każdy uczeń klasy […]

Celebrowanie Głośnego Czytania: Święto Słowa w Naszej Społeczności

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w PSP im. JanaKochanowskiego w Bieszkowie Dolnym Dnia 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień GłośnegoCzytania. Celem tego dnia jest promowanie wartości czytaniaksiążek, a zwłaszcza czytania na głos. Święto zostało ogłoszoneprzez Polską Izbę Książki w 2001 roku.W naszej szkole obchody tego dnia trwały od 29 września do 4października. W ramach obchodów Ogólnopolskiego […]

Ranking czytelnictwa za I półrocze 2022/2023

Ranking czytelnictwa uczniów klas I-VIII PSP w Bieszkowie Dolnym za pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/2023 Klasa Liczba uczniów Czytelnicy Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczeń książek przypadająca na ucznia klasy Średnia wypożyczeń książek przypadająca na czytelnika klasy Miejsca Liczba % I 7 7 100 93 13,3 13,3 I miejsce II 13 13 100 145 11,2 11,2 II miejsce […]

Mikołajki w szkolnej bibliotece

Dzień 6 grudnia – Mikołajki, to oczekiwany dzień dla wszystkich dzieci.Chociaż wiele ludzi uważa, że Mikołaj nie istnieje. Święty Mikołaj istniejenaprawdę. Niewiele osób wie, że jest to postać historyczna, wyniesiona przezKościół na ołtarze. Musimy pamiętać, że obchodzenie dnia świętego Mikołajama jeden cel – niesienie radości innym. Dlatego 6 grudnia myślimy przedewszystkim o tym, żeby zrobić […]

Listopadowe weekendy z książką, warzywem i owocem

Akcję czytelniczą pt. „LISTOPADOWE WEEKENDY Z KSIĄŻKĄ, WARZYWEMI OWOCEM” przeprowadziła pani Malwina Gromek – szkolny bibliotekarz.Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły i ichrodziców. Miała też wymiar zdrowotny – zachęcała do spożywania warzywi owoców.Akcję skierowano do 71 uczniów naszej szkoły z klas 0 – VI oraz ich rodziców.Wzięło w niej udział 34 uczniów:Z […]

Narzędzia dostępności cyfrowej