Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej za rok 2023/2024 Biblioteka szkolna w Bieszkowie Dolnym w roku szkolnym 2023/2024 realizowała swoje zadania związane z gromadzeniem zbiorów, udostępnianiem ich uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, a także propagowaniem i rozwijaniem czytelnictwa. Kluczowe działania: Statystyki: Akcje czytelnicze: Współpraca i rozwój: Plany na przyszłość: Opracowała: Malwina Gromek Zapraszamy do odwiedzania szkolnej […]

Podsumowanie Czytelnictwa i Wręczenie Nagród przez Bibliotekarza Szkolnego Malwinę Gromek

13 czerwca 2024 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel, na którym pani Malwina Gromek, nasza niezastąpiona bibliotekarka szkolna, podsumowała czytelnictwo za bieżący rok szkolny oraz wręczyła nagrody najlepszym czytelnikom. Na zakończenie, pani Gromek wręczyła nagrody za konkurs sudoku matematycznego, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych […]

Biblioteka – miejsce na czasie

Obchody XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w naszej szkole pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie” Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany jest co roku w dniach 8-15 majaprzez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma na celu podkreślanie roliczytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżuzawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgówspołeczeństwa. Nasza szkolna biblioteka wzięła aktywny […]

Udział naszych pierwszoklasistów w kampanii społecznej „Mała Książka – Wielki Człowiek”

Nasza szkoła co roku bierze udział w kampanii społecznej „Mała Książka – WielkiCzłowiek”. Kampania przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego,rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Jej celem jest zachęcenierodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Kampania MałaKsiążka – Wielki Człowiek rozpoczęła się we wrześniu 2020 rokui trwa nadal.W ramach kampanii każdy uczeń klasy […]

Celebrowanie Głośnego Czytania: Święto Słowa w Naszej Społeczności

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w PSP im. JanaKochanowskiego w Bieszkowie Dolnym Dnia 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień GłośnegoCzytania. Celem tego dnia jest promowanie wartości czytaniaksiążek, a zwłaszcza czytania na głos. Święto zostało ogłoszoneprzez Polską Izbę Książki w 2001 roku.W naszej szkole obchody tego dnia trwały od 29 września do 4października. W ramach obchodów Ogólnopolskiego […]

Ranking czytelnictwa za I półrocze 2022/2023

Ranking czytelnictwa uczniów klas I-VIII PSP w Bieszkowie Dolnym za pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/2023 Klasa Liczba uczniów Czytelnicy Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczeń książek przypadająca na ucznia klasy Średnia wypożyczeń książek przypadająca na czytelnika klasy Miejsca Liczba % I 7 7 100 93 13,3 13,3 I miejsce II 13 13 100 145 11,2 11,2 II miejsce […]

Narzędzia dostępności cyfrowej