Ranking czytelnictwa za I półrocze 2022/2023

Ranking czytelnictwa uczniów klas I-VIII PSP w Bieszkowie Dolnym za pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/2023 Klasa Liczba uczniów Czytelnicy Liczba wypożyczonych książek Średnia wypożyczeń książek przypadająca na ucznia klasy Średnia wypożyczeń książek przypadająca na czytelnika klasy Miejsca Liczba % I 7 7 100 93 13,3 13,3 I miejsce II 13 13 100 145 11,2 11,2 II miejsce […]

Mikołajki w szkolnej bibliotece

Dzień 6 grudnia – Mikołajki, to oczekiwany dzień dla wszystkich dzieci.Chociaż wiele ludzi uważa, że Mikołaj nie istnieje. Święty Mikołaj istniejenaprawdę. Niewiele osób wie, że jest to postać historyczna, wyniesiona przezKościół na ołtarze. Musimy pamiętać, że obchodzenie dnia świętego Mikołajama jeden cel – niesienie radości innym. Dlatego 6 grudnia myślimy przedewszystkim o tym, żeby zrobić […]

Listopadowe weekendy z książką, warzywem i owocem

Akcję czytelniczą pt. „LISTOPADOWE WEEKENDY Z KSIĄŻKĄ, WARZYWEMI OWOCEM” przeprowadziła pani Malwina Gromek – szkolny bibliotekarz.Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły i ichrodziców. Miała też wymiar zdrowotny – zachęcała do spożywania warzywi owoców.Akcję skierowano do 71 uczniów naszej szkoły z klas 0 – VI oraz ich rodziców.Wzięło w niej udział 34 uczniów:Z […]

XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Nasza szkolna biblioteka wzięła aktywny udział w tej akcji. Pani Malwina Gromek przygotowała gazetkę na temat genezy i […]

Jesienne wieczory w doborowym towarzystwie

Akcję czytelniczą pt. „LISTOPADOWE WEEKENDY Z KSIĄŻKĄ, WARZYWEM I OWOCEM”                                                     przeprowadziła  pani Malwina Gromek – szkolny bibliotekarz. Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły i ich rodziców. Miała też wymiar zdrowotny – zachęcała do spożywania warzyw i owoców. Akcję skierowano do 69 uczniów naszej szkoły z klas 0 – VI oraz ich rodziców. […]

Szkolny konkursu wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie

Szkolny konkursu wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie zorganizowany przez bibliotekę szkolną Na początku listopada nauczyciel szkolnej biblioteki pani Malwina Gromek przeprowadziła szkolny konkurs wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie. Uczestnikami konkursu byli chętni uczniowie klasy VII i VIII. Celem konkursu było zainteresowanie naszych uczniów osobowością i dorobkiem Cypriana Kamila Norwida z racji obchodów w 2021 roku […]

Babeczki w służbie czytelnictwa

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w naszej szkole. Kiermasz babeczek, rogalików i ciastek – akcja mająca na celu doposażenie biblioteki szkolnej w lektury szkolne i inne książki.     Dnia 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Celem tego dnia jest promowanie wartości czytania książek, a zwłaszcza czytania na głos. Święto zostało ogłoszone przez Polską […]

Narzędzia dostępności cyfrowej