Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

I. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2022r., a kończą –                      23 czerwca 2023r.

II. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
I półrocze – od 1 września 2022r. do 27 stycznia 2023r.
II półrocze od 30 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2022r.

III. Egzamin ósmoklasisty – 24 maja (wtorek) – język polski – godz. 9.00, 25 maja (środa) – matematyka – godz. 9.00, 26 maja (czwartek) – j. obcy nowożytny – godz. 9.00.
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty
12, 13 i 14 czerwca 2023r. godz. 9.00
Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023r.
Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji – do 6 lipca 2023r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń i informacji – 6 lipca 2023r.


IV. Terminy I półrocza:
1.
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2022r.
2.
Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych do 20 stycznia 2023 r.
2.
Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 24 stycznia (wtorek) 2023r.                                

V. FERIE ZIMOWE trwają od 13 stycznia do 16 lutego 2023r. 

VI. Terminy II półrocza:
1.
Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023r.
2.
Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych do 2 czerwca 2023r., a wpisania ich do dziennika do 15 czerwca 2023r.
4.
Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 19 czerwca 2023r.
5.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw – 23 czerwca 2023r.
6.
Terminy przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 21 – 25 sierpnia 2023r.

VII. FERIE LETNIE – trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r.

VIII. Zebrania z rodzicami – 21.09.2022r., .11.2022r., 26.01.2023r., 20.04.2023r.

IX. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: (8 dni)
1. 20 października 2022r. – (Nadanie imienia szkole)
2. 31 października 2022r. – (poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi)
3. 02 maja 2023r. – (Dzień Flagi – poniedziałek)
4. 23, 24, 25 maja 2023r. – (egzamin ósmoklasisty)
5. 01 czerwca 2023r. – (czwartek Dzień Dziecka)
6. 09 czerwca 2023r. – (piątek po Bożym Ciele)
                                                                                    

                                                                                       Pelagia Olszewska – dyrektor szkoły