Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 4 września 2023 r., a kończą –
21 czerwca 2024 r.
II. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
I półrocze – od 4 września 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.
II półrocze – od 29 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.
III. Egzamin ósmoklasisty:
14 maja (wtorek) – język polski – godz. 9.00
15 maja (środa) – matematyka – godz. 9.00
16 maja (czwartek) – j. obcy nowożytny – godz. 9.00
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – 10, 11 i 12 czerwca 2024 r. godz. 9.00
Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.
Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji – do 3 lipca 2024 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń i informacji – 3 lipca 2024 r.
IV. Terminy I półrocza:
1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2023 r.
2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach za pierwsze półrocze do
15 grudnia 2023 r., a wpisania ich do dziennika do 5 stycznia 2024 r.
3.Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 8 stycznia
(poniedziałek) 2024 r. (w razie konieczności termin może ulec zmianie).
V. FERIE ZIMOWE trwają od 15 stycznia do 28 stycznia 2024 r.
VI. Terminy II półrocza:
1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28 marca 2 kwietnia 2024 r.
2. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych stopniach rocznych do
31 maja 2024 r., a wpisania ich do dziennika do 13 czerwca 2024 r.
4. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny–17 czerwca 2024 r.
5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw – 21 czerwca 2024 r.
6. Terminy przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 19 – 23 sierpnia 2024 r.
VII. FERIE LETNIE – trwają od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.
VIII. Zebrania z rodzicami – 18.09.2023 r., 16.11.2023 r., 9.01.2024 r., 16.04.2024 r.
IX. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: (8 dni)
1. 2 i 3 listopada 2023 r. – (czwartek, piątek)
2. 22 grudnia 2023 r. – (piątek)
3. 02 maja 2024 r. – (Dzień Flagi – czwartek)
4. 14, 15, 16 maja 2024 r. – (egzamin ósmoklasisty)
5. 31 maja 2024 r. – (piątek po Bożym Ciele)

Bieszków Dolny, dnia 31 sierpnia 2023 r.