Materiały dla klasy 0

Język angielski:

Lista linków do stron internetowych do pobrania stąd.

tydzien 2

tydzien 3

tydzień 4 

tydzień 5

tydzień 6

tydzień 7

Materiały zaległe, oraz wszelkie materiały które pojawiać się będę od 8 maja będą wrzucane do katalogu znajdującego się pod tym linkiem!

Pozostałe zajęcia:

Drodzy Rodzice. Przesyłam dla Waszych dzieci dalsze wytyczne odnośnie zdalnego nauczania w PSP w Bieszkowie Dolnym. Dzieci 6 – letnie: Proszę o uzupełnienie zaznaczonego przeze mnie materiału w książce dotyczącego liter i głosek (litera c, ł) oraz działań matematycznych – książka „Nowe przygody Olka i Ady litery i liczby”. Proszę o utrwaleniu znaków graficznych liter poprzez pisanie znaków literowych. W ćwiczeniach pod poznaną literką znajdują się teksty wprowadzające literę do czytania, proszę o głoskową (litera po literze), lub sylabowa (łączenie sylab) naukę czytania zamieszczonych sylab, wyrazów i zdań. Dzieci 5 – letnie: Proszę o zapoznanie dzieci z obrazem graficznym liter drukowanych (c, ł). Dzieci wyszukują w podanych wyrazach głoskę (c, ł) w wygłosie (na początku wyrazu, w nagłosie (na końcu wyrazu), w śródgłosie (w środku wyrazu). Proszę rodziców o przeprowadzenie tego działania w formie zabawy. Wszystkie dzieci proszę o uzupełnienie książki głównej „Nowe przygody Olka i Ady” do strony 71. Proszę o uzupełnienie katechizmów, tematy są zaznaczone przez p. Celinę. Dalsze zadania będą umieszczone na stronie internetowej PSP w Bieszkowie Dolnym w zakładce „materiały do pracy zdalnej”. Życzę zdrowia i pozdrawiam moich uczniów i rodziców Urszula Kuźdub


Tydzień od 30 marca

Nowe przygody Olka i Ady”

6 – latki „Litery i liczby” s. 52-55 wprowadzenie litery „j, J”, głoski „j”.

5 – latki „Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia’ s. 64-65.

Bardzo proszę o założenie hodowli cebuli (główkę cebuli wsadzamy do pojemnika po jogurcie) i obserwowanie z dzieckiem wzrostu rośliny.

Pani Celina prosi o uzupełnienie przez dzieci dalszych tematów w katechizmie i utrwalenie z dziećmi prostych modlitw.


Tydzień od 6 kwietnia.
Nowe przygody Olka i Ady”
6 – latki „Litery i liczby” s. 58 – 61 wprowadzenie litery „f, F”, głoski „f”.
Układanie zapisów matematycznych s. 62 – 63.
5 – latki „Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia”s.66- 67

„Nowe przygody Olka i Ady” cz. 3 s. 72 – 80, proszę aby dzieci uzupełniły książkę (fioletową) do końca.


Tydzień 20 – 24. 04.2020r.

Wprowadzenie litery i głoski „ż”. 6 – latki „Nowe przygody Olka o Ady. Litery i liczby s. 64-67.

5- latki „Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia” s. 68-71.

W książce ‘Nowe przygody Olka i Ady cz. 4” strony 3-11. (fioletowa)

Wyprawka plastyczna kolorowanka wodna „Kura i kurczątka”.

22 kwietnia Dzień Ziemi „środa” – proszę przypomnieć dzieciom o ochronie Planety Ziemi.


od 27 kwietnia

Tydzień od 27. 04. 2020r.
Wprowadzenie litery „H, h” i głoski „h”.
Dzieci 6 – letnie
„Nowe przygody Olka i Ady – litery i liczby” cz.2 s. 70 – 74.
Dzieci 5 – letnie
„Nowe przygody Olka i Ady – przygotowanie do czytania, pisania, liczenia” s. 72 – 74.
„Nowe przygody Olka i Ady „ cz4, s. 12 – 19.
Książka „Nowe przygody Olka i Ady” s. 70 – 71 samodzielne przeczytanie tekstu (6 –
latki) i z pomocą rodzica (5 -latki).
Wykonanie flagi Polski, przybory: techniczna kartka formatu a4, czerwona farba, patyk do
szaszłyków, klej.


4 maja

Materiały 

Tydzień od 18 maja

„Nowe przygody Olka i Ady” s. 36 – 43
dzieci 6 – letnie Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby” cz.2, s. 76
Książka Nowe przygody Olka i Ady” s. 74-77 – przeczytanie z pomocą rodzica (5 latki) lub
samodzielnie (6-latki) opowiadania dotyczącego znaczenia barw ochronnych w przyrodzie.
Na podstawie własnych obserwacji i spaceru na łąkę proszę by dzieci namalowały pracę
zatytułowaną „Moja łąka”.