Materiały z języka angielskiego dla klasy 6

Lekcja 1

Temat: Adverbs of manner. Przysłówki sposobu.

Wykonaj zadania pisemne w zeszycie. Jeśli możesz, wyślij zdjęcia wykonanych zadań na adres: m.gajewski@pspbieszkow.pl

Jeśli nie masz mozliwości wysłania drogą elektroniczną, zadania zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

1.Teoria

Przeczytaj informację o przysłówkach sposobu na tej stronie a potem informację w zadaniu 4 na stronie 66 w waszym podręczniku

2. Zadania

By poćwiczyć budowę i użycie przysłówków sposobu, wykonaj następujące zadania:

 • zadanie 5/66 – materiał audio
 • zadanie 6/66 – należy uzupełnić luki właściwym przysłówkiem stworzonym na bazie przymiotników w ramce
 • zadanie online – wykonać online, sprawdzić i przepisać do zeszytu
 • zadanie online – wykonać online, sprawdzić i przepisać do zeszytu
 • przetłumacz następujące fragmenty zdań na język angielski:
 1. Don’t drive so ____________ (szybko)!
 2. She speaks English ________ (płynnie).
 3. Push it _____________ (silnie).
 4. You did it ____________ (źle).
 5. I’m talking to you _________ (otwarcie).

Lekcja 2

Temat: Udzielanie rad za pomocą czasownika modalnego should.

 1. Teoria
 • film:

https://www.youtube.com/watch?v=VEJPH6bC_Fg

 • zad. 1/68

2. Ćwiczenia

 • zad.2/68 – wstaw should lub shouldn’t
 • zad. 3/68 – popatrz na obrazki i utwórz rady z pomocą czasownika should/shouldn’t i słówek podanych w ćwiczeniu
 • zadanie online
 • zadanie na learning apps:

Lekcja 3

Temat: Czasownik modalny have to.

 1. Teoria:
 • filmik – zastosowanie, różnica między must have to

 • budowa – podręcznik, zadanie 4/68
 • ewentualnie wszystko ładnie pisemnie zrobione online

2. Ćwiczenia

 • 5/68 – za pomocą have to i zwrotów z ramki stworzy zdania, co trzeba zrobić, żeby wygrać w grę komputerową, jak w przykładzie
 • zadanie online – uzupełnij zdania odpowiednią formą must i have to (pamiętaj, że mogą być

 

Lekcja 4

Subject: Ćwiczenia dotyczące poznanych czasowników modalnych.

Dziś pracujemy z Zeszytem Ćwiczeń, str. 29. Patrzymy na treść zadań i wpisujemy odpowiedzi do poniższego quizu:

Lekcja 5.

Subject: My favourite film. Mój ulubiony film.

 1. Upewnij się, że wiesz co znaczą następujące słowa (jeśli nie, sprawdź w słowniku):
 • character
 • introduction
 • type of
 • starring
 • story
 • ending
 • review

 

2.Przeczytaj tekst z Zadania 5/71. To wzór recenzji filmowej.

3. Popatrz na tabelkę w Zadaniu 7/71. To plan recenzji filmu.

4. Na podstawie tekstu modelowego i planu recenzji napisz prostą recenzję swojego ulubionego filmu (staraj się wzorować na tekście modelowym!).

 

Swoją pracę wyślij na adres: m.gajewski@pspbieszkow.pl

 

Lekcja 6

Subject: Hollywood – prezentacja.

Tym razem łączymy umiejętności informatyczne z językiem angielskim. Z pewnością uczyłeś się już, jak tworzyć prezentacje w programie PowerPoint. Czy wiesz, że możesz go używać online na stronie internetowej (również przy pomocy aplikacji na telefonie)? Wystarczy zalogować się na swoje konto Office365:

Poszukaj informacji o Hollywood i stwórz prezentację na co najmniej 15 slajdów. Pamiętaj, by używać języka angielskiego. Możecie pracować w grupach – PowerPoint online umożliwia wspólną edycję prac: