Tydzień Języków Obcych

28 lutego 2024r.

28 lutego 2024r. w PSP im. J. Kochanowskiego odbyły się uroczyste Obchody Tygodnia Języków Obcych. Obchody te przygotowali: pani Aneta Radwańska, pani Nina Pytoń i pan Michał Gajewski.

W ramach Obchodów Tygodnia Języków Obcych uczniowie klas I-III uczestniczyli w szkolnym konkursie plastycznym pt: ,, My favourite English words  ” (,,Moje ulubione angielskie wyrazy”) zorganizowanym przez panią Ninę Pytoń.  Celem konkursu było zachęcenie oraz zmotywowanie uczniów  do nauki języka angielskiego, kształtowanie tolerancji wobec kultur innych narodów oraz integracja poszczególnych klas. Zadaniem uczniów było przygotowanie we wspólnej pracy zespołowej, klasowych plakatów z ulubionymi angielskimi wyrazami. Powstałe plakaty zostały zaprezentowane  na szkolnym holu i omówione podczas przebiegu uroczystości. Każda klasa zdobyła I miejsce w konkursie i otrzymała klasowy dyplom. W ramach nagrody, każdy uczeń z klas I-III otrzymał również słodycze oraz talon na wymarzoną lekcję języka angielskiego. Serdeczne gratulacje dla uczestników konkursu.

Dodatkowo została przygotowana wystawa związana z kulturą krajów obcojęzycznych. Na wystawie zaprezentowana została literatura dziecięca i młodzieżowa w języku angielskim, słowniki angielsko-polskie, angielsko-angielskie, książki o kulturze, zwyczajach i zabytkach krajów obcojęzycznych.

W tym dniu został rozstrzygnięty również konkurs na najciekawsze zaprezentowanie przedstawiciela danego kraju. W zabawie wzięły udział wszystkie klasy. 

Jury w składzie: pani Dyrektor, p. Piętek, p. Gilarski, p. Kaczmarzyk i p. Radwańska zdecydowało, że spośród klas najmłodszych 0-III główną nagrodę otrzyma klasa „0”. Natomiast wśród klas wyróżniły się dwie klasy: IV i V, które zaprezentowały dwa europejskie kraje: Grecję i Niemcy. Obie klasy otrzymały nagrodę za zajęcie ex aequo pierwszego miejsca – dzień bez pytania i kartkówek.  Uczniowie zaprezentowali swoje kraje wieloaspektowo: były tańce, ciekawostki, muzyka i piękne stroje. Oprócz prezentacji uczniowie musieli opanować słówka w wylosowanym języku. W konkurs zaangażowały się wszystkie klasy wraz z wychowawcami i wszystkim należą się podziękowania za włożony wkład i serce.

  W drugiej części środowych obchodów Tygodnia Języków Obcych uczniowie zaśpiewali w języku polskim, angielskim i niemieckim. W trakcie koncertu odbyły się eliminacje do II etapu konkursu DACHL-Lieder, organizowanego w Warszawie. Do drugiego etapu jury w składzie p. Piętek, p. Gilarski i p. Radwańska wytypowało 2 piosenki: „Atemlos durch die Nacht” zaśpiewaną przez Lenę Kalugę z klasy 7 oraz „Eins, zwei Polize” wykonaną przez Igora Chruściela również z klasy 7. Nagrodą dla wyróżnionych wykonawców było nagranie i przesłanie nagrań do II etapu. Brawa należą się wszystkim wykonawcom, którzy zdecydowali się wystąpić i zaśpiewać w języku niemieckim. W konkursie udział wzięli:

– Lena Kaluga – kl. 7;

– Igor Chruściel – kl. 7;

– Marcel Kubicz – kl. 7;

– Julia Ziółe – kl. 8;

– Gabriela Czarnota – kl. 8;

– Oliwia Barańska – kl. 8.

Prowadzące: Nikola Podgórska i Wiktoria Dygas z kl. 7.

1 marca 2024r.

1 marca 2024 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym zakończyła Tydzień Języków Obcych, obchodząc Dzień Europejski. Tego wyjątkowego dnia społeczność szkolna miała okazję przypomnieć sobie o znaczącym wydarzeniu sprzed dwudziestu lat – przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prowadzący wydarzenie, Michał Gajewski, podkreślił liczne korzyści płynące z członkostwa naszego kraju w UE, zaznaczając jego wpływ na codzienne życie oraz możliwości rozwoju.

Kulminacyjnym punktem dnia był konkurs wiedzy o kulturze europejskiej, przeprowadzony w formie Quizzizu. W rywalizacji wzięło udział dziesięciu uczestników, którzy wykazali się imponującą znajomością tematu. Triumfatorami konkursu zostali: Adam Nowak, zajmując I miejsce, Oskar Giela, który zdobył II miejsce oraz Kamil Kuźdub, uplasowawszy się na III pozycji. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i wiedzę!

Oprócz elementów edukacyjnych, nie zabrakło również części artystycznej. Zarówno na początku, jak i na zakończenie dnia, uczniowie klas czwartych i piątych wraz z publicznością zaśpiewali angielskie piosenki dla dzieci, tworząc niezapomnianą atmosferę. Dodatkowo, niezwykłe talenty wokalne zaprezentowały uczennice – Julia Ziółek i Lena Kaluga, których występy z pewnością na długo zostaną w pamięci uczestników.

Dzień Europejski w PSP w Bieszkowie Dolnym był wyjątkowym momentem, łączącym naukę z zabawą, a także przypominającym o ważnej roli Polski na arenie międzynarodowej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia, oraz uczestnikom za aktywne włączenie się w obchody. Czekamy na kolejne inicjatywy, które pozwolą nam jeszcze lepiej zrozumieć i docenić bogactwo kulturowe Europy.

Konkursy towarzyszące

W grudniu 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego 

w Bieszkowie Dolnym odbył się szkolny etap konkursu na kalendarz adwentowy. 

W konkursie wzięło udział 2 uczennice z klasy VIII:

– Julia Ziółek;

– Gabriela Czarnota.

Komisja w składzie

Aneta Radwańska – przewodnicząca

Arkadiusz Gilarski – członek

Do etapu finałowego zostały przesłane obie prace. Obie uczennice otrzymały dyplomy za udział w konkursie 29.02.2024 r. podczas obchodów „Tygodnia Języków Obcych”.

W styczniu 2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego 

w Bieszkowie Dolnym odbył się szkolny etap konkursu DACHL-Märchen. 

W konkursie wzięło udział 5 uczniów:

– Oskar Giela  – kl. 7;

– Agata Giela – kl. 3;

– Eliza Kaluga – kl. 3; 

– Julia Ziółek – kl. 8;

– Gabriela Czarnota – kl. 8.

Komisja w składzie

Aneta Radwańska – przewodnicząca

Arkadiusz Gilarski – członek

Do etapu finałowego zostały przesłane wszystkie prace. 

Uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie 29.02.2024 r. podczas obchodów „Tygodnia Języków Obcych”.

Galeria:

Wideo: wspólne śpiewanie piosenek dziecięcych

Występ Leny:

Występ Julii:

Post Author: admin

Dodaj komentarz