Klasa 5 Unit 3 Zagadnienia do części ustnej sprawdzianu.

Naciśnij przycisk, aby wylosować treść zdania do przetłumaczenia (na sprawdzianie będziecie losować 5 zdań, każde po 1p).

Losowe Zagadnienie
Kliknij przycisk, aby wylosować zagadnienie.

Naciśnij przycisk, aby wylosować temat 3-minutowej wypowiedzi (5 punktów do zdobycia).

Losuj Temat
Kliknij przycisk, aby wylosować temat.

Post Author: admin

Dodaj komentarz