Lekcja 4

Temat: Nazwy zwierząt – utrwalenie.

Lekcja utrwalająca słownictwo poznane w Dziale 5. Dziś pracujemy z Ćwiczeniówką, strony 27 – 28. Wykonujemy ćwiczenia zgodnie z poleceniami. W zadaniu pierwszym nie potrzeba słuchać. Oto link do materiału do odsłuchania w zadaniu 4/27: posłuchaj.

Proszę przesyłać zdjęcia na adres: m.gajewski@pspbieszkow.pl do końca tygodnia.

Na ten adres proszę też kierować ewentualne pytania.

Post Author: admin

Dodaj komentarz