Konkurs dotyczący GB

Uwaga! Konkurs plastyczny pt: ,,Flagi i symbole narodowe Wielkiej Brytanii” dla klas O-III.

Zachęcam do wykonania pracy plastycznej związanej z flagami i symbolami narodowymi Wielkiej Brytanii (Flagi Wielkiej Brytanii lub Anglii, Walii, Szkocji, kwiaty związane z tymi krajami). Pracę można wykonać dowolną techniką, na dużej lub małej kartce, może być również w formie makiety.

Dla zwycięzców przewiduje się nagrody, dyplomy, oceny celujące z języka angielskiego                          i pochwały w zeszytach klasowych. Wszyscy uczestnicy otrzymują pochwały w zeszytach klasowych oraz mogą otrzymać ocenę z zajęć języka angielskiego. Termin oddania pracy 31 marca 2020r. (lub po rozpoczęciu zajęć w szkole w przypadku jej zamknięcia). Celem konkursu jest  zachęcenie uczniów do poznawania kultury krajów anglojęzycznych, kształtowanie wrażliwości plastycznej oraz doskonalenie technik plastycznych. Organizatorem konkursu jest Pani Nina Pytoń.

Post Author: admin

Dodaj komentarz