Konkurs profilaktyczny test wiedzy o HIV/Aids

W Grudniu 2021r. został przeprowadzony konkurs wiedzy o Aids przeznaczony dla uczniów
klas V-VIII. W konkursie wzięło udział 26 uczniów. Głównym celem była popularyzacja
wiedzy na temat HIV i AIDS, poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV
oraz kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec ludzi żyjących z HIV  i chorych na
AIDS. Eliminacje konkursowe polegały na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę na
temat problematyki AIDS/HIV a w szczególności znajomość następujących zagadnień:
pochodzenie, budowa i biologia wirusa, przebieg zakażenia HIV, diagnostyka w kierunku
HIV, drogi szerzenia się zakażeń HIV, czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV,
profilaktyka zakażeń, leczenie osób chorych na AIDS. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą
znajomością zagadnień działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, zachowań bezpiecznych i
ryzykownych. Laureaci konkursu na forum szkoły otrzymali dyplomy i nagrody.
Organizatorem konkursu była pani Magdalena Kępas.
Laureaci konkursu:
Zuzanna Czubak I miejsce
Izabella Czubak II miejsce
Oskar Giela III miejsce
Nikola Długosz III miejsce

 

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz