Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

18 maja 2016r. uczniowie PSP w Bieszkowie Dolnym pod opieką

nauczycielki języka angielskiego –pani Niny Pytoń udali się do Publicznej

Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych na Międzyszkolny Konkurs

Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Stanach

Zjednoczonych dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

Organizatorem a zarazem osobą przygotowującą uczniów do konkursu była

pani Nina Pytoń. Celem konkursu było poszerzenie swojej wiedzy

o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,

umożliwienie uczniom wykazania się swoją wiedzą w zakresie języka

angielskiego poza swoją szkołą oraz integracja uczniów z pobliskich szkół.

Naszą szkołę reprezentowały 4 uczennice z klasy V i VI. W konkursie

uczestniczyło łącznie 8 uczniów z PSP w Bieszkowie Dolnym

i PSP w Gąsawach Rządowych po 4 osoby z każdej ze szkół. Uczennice

Aleksandra Janowska i Patrycja Pytoń zajęły w tym konkursie drugie

miejsce natomiast Gabriela Sodel zajęła trzecie miejsce. Zwycięzcom

konkursu serdecznie gratulujemy!

Post Author: admin

Dodaj komentarz