Organizacja zajęć od 18 stycznia 2021r.

Informujemy, że od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Zajęcia odbywać się będą według dotychczasowego planu zajęć. Jednocześnie zawiadamiamy, że oddział przedszkolny i świetlica pracują bez zmian zaś klasy 4 – 8 kontynuować będą naukę na platformie Teams i poprzez dziennik elektroniczny Vulcan. Zajęcia indywidualne i konsultacje dla klasy 8 odbywać się będą na dotychczasowych zasadach. Prosimy, aby rodzice zaopatrzyli uczniów w maseczki!

Zachęcamy też do zapoznania się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS:

Post Author: admin

Dodaj komentarz