Kampania Kolejowe ABC

W dniu 27 października 2021r. uczniowie klas 0-III PSP w Bieszkowie Dolnym wzięli udział zajęciach edukacyjnych „Kampania Kolejowe ABC” organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.  Jest to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Najmłodsi uczestnicy ruchu podczas zajęć mogli zapoznać się z […]

Narzędzia dostępności cyfrowej