Wyjazd do teatru.

„Bo bajki to świat, którego nie znamy, Bo bajki radość nam wielką dają, Dlatego dzieci je bardzo kochają…” W dniu 28 października 2022 r. uczniowie klas 0 – III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bieszkowie Dolnym pod opieka wychowawców  udali się do Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej na spektakl teatralny pt. […]

Narzędzia dostępności cyfrowej