Bezpieczni w realu i w Sieci

12 października 2022 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Bieszkowie Dolnym odbyło się spotkanie z młodszym aspirantem panem Łukaszem Sitkowskim z
Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 0-VIII. Na
spotkaniu pan policjant przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, zachowania się
wobec nieznanych osób. Poruszona została także tematyka związana z bezpiecznym korzystaniem z
Internetu oraz mediów społecznościowych. Treści przekazane przez pana policjanta były bardzo
interesujące i pouczające, uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

Post Author: admin

Dodaj komentarz