Celebrowanie Głośnego Czytania: Święto Słowa w Naszej Społeczności

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w PSP im. Jana
Kochanowskiego w Bieszkowie Dolnym


Dnia 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania. Celem tego dnia jest promowanie wartości czytania
książek, a zwłaszcza czytania na głos. Święto zostało ogłoszone
przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
W naszej szkole obchody tego dnia trwały od 29 września do 4
października. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania uczniowie i rodzice zostali zapoznani
z wartościami głośnego czytania. Nauczyciel biblioteki szkolnej
przygotował gazetkę na ten temat. Na wybranych lekcjach
wychowawcy i uczniowie klas starszych czytali fragmenty
książek i wierszy patrona roku 2023 – Wisławy
Szymborskiej”. Natomiast w klasach młodszych uczennice
z aktywu bibliotecznego: Gabriela Czarnota, Oliwia Barańska
i Julia Ziółek przeczytały młodszym uczniom z klas 1-3 fragmenty
wierszy patronki roku. Uczeń klasy 4 Alan Iwański przeczytał
dzieciom z oddziału przedszkolnego bajki np. Złotowłosa i trzy
misie.
Nauczyciel biblioteki szkolnej przeprowadził w klasie 0 lekcję
biblioteczną pt. „Spotkanie z książką”. Najmłodsze dzieci naszej
szkoły odwiedziły bibliotekę szkolną, zostali zapoznani z jej pracą
i księgozbiorem. Utrwalali nawyk kontaktu z książką. Nauczyciel
bibliotekarz przeczytał im kilka wierszy. Następnie dzieci chętnie
odgadywały zagadki związane z tytułami utworów książek dla
dzieci oraz postaciami z bajek. Również uczniowie klasy 1
uczestniczyli w lekcji bibliotecznej „Biblioteka w naszej
szkole”. Zostali zapoznani z regulaminem, pracą i zasobami naszej
szkolnej biblioteki. Obejrzeli swoje karty czytelników. W czasie
lekcji bibliotecznej odbyło się pasowanie uczniów na czytelnika
naszej biblioteki. Na zakończenie dzieci odgadywały zagadki
o książkach i wypożyczyły książki.

Post Author: admin

Dodaj komentarz