Co i jak czytaliśmy w tym roku?

                                                                       

Sprawozdanie

z działalności biblioteki szkolnej

za rok szkolny 2019/2020

 

Praca biblioteki w bieżącym roku szkolnym przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.

Księgozbiór biblioteki był udostępniany wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Książki można było wypożyczać codziennie, zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy biblioteki (oprócz dni nauki zdalnej).

Na początku roku szkolnego razem z panią Kingą Matlą przeprowadziłyśmy selekcję książek i podręczników. Pani Kinga jest pracownikiem naszej szkoły i zawsze chętnie pomaga mi w obowiązkach nauczyciela bibliotekarza. Wykonałam dekorację do biblioteki, przygotowałam napisy informacyjne. Nadałam numery inwentarzowe darmowym podręcznikom. Aktualizowałam karty czytelników, przygotowałam karty biblioteczne dla uczniów klasy I. Aktualizowałam wykaz lektur. Opracowałam dokumentację biblioteki.  Na bieżąco kontrolowałam terminy zwrotów książek przez czytelników. Informowałam wychowawców klas o czytelnictwie oraz o uczniach zalegających ze zwrotem książek. Na bieżąco prowadziłam rejestr przybytków
i ubytków książek i darmowych podręczników. Dopisałam je do listy książek, które gromadzi nasza biblioteka. Dbałam o wystrój biblioteki dostosowany do zmieniających się pór roku oraz o ład, porządek w pomieszczeniu biblioteki. Na koniec roku szkolnego razem z panią Kingą zrobiłyśmy selekcję podręczników zwracanych przez uczniów, nieaktualne podręczniki zostały wyniesione do magazynu, a reszta została poukładana na półkach w bibliotece.

Współpracujemy z wydawnictwami: Egmont, Tania Książka i Drugi Tom. W czasie przerw odbywały się kiermasze książek tych wydawnictw. Dzięki tej współpracy wzbogaciliśmy księgozbiór biblioteki o lektury szkolne i inne zbiory. Część gratisowych książek przeznaczyłam na loterię fantową, której celem była zbiórka pieniędzy na operację dla Weroniki Kępas. Zasoby naszej biblioteki zwiększyły się również o 33 lektury szkolne dzięki funduszy przekazanym przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, działający
w ubiegłym roku szkolnym.  Podsumowując w bieżącym roku szkolnym do szkolnej biblioteki przybyło 51 pozycji książkowych.

Na koniec roku szkolnego przygotowałam zestawienie stanu czytelnictwa. Ranking czytelnictwa oraz listy najlepszych czytelników uwidocznione zostały na tablicy szkolnej, zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w zespole Biblioteka w aplikacji Teams. Najlepsi czytelnicy zostali nagrodzeni przy odbiorze świadectw szkolnych. Najaktywniejszą klasą w bieżącym roku szkolnym została klasa III. Najlepszym czytelnikiem wśród uczniów klas I-III została Nikola Parszewska,  a z klas IV-VIII Gabriela Czarnota.

 

W roku szkolnym 2019/2020 biblioteka szkolna obsługiwała 93 czytelników, co stanowi 99% uczniów szkoły. Odnotowano 1978 odwiedzin w wypożyczalni, podczas których wypożyczono  563 książki. Średnia wypożyczeń książek na czytelnika wynosi 6,1. Nie jest to wynik zadowalający, gdyż w poprzednim roku szkolnym uczniowie osiągnęli lepsze wyniki
w czytelnictwie.

We wrześniu obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W naszej
szkole obchody tego dnia trwały dwa dni 30 września oraz 1 października bieżącego roku szkolnego. Pierwszego dnia odbył się kiermasz ciast, które upiekli chętni uczniowie poszczególnych klas wraz z rodzicami. Wykonali oni twórcze, pomysłowe i pyszne ciasta oraz babeczki z motywami ulubionej postaci z bajki. Ze sprzedaży ciast pozyskaliśmy 438 zł. Pieniądze te przeznaczam na bieżące potrzeby biblioteki szkolnej. Drugiego dnia obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania odbyły się w szkolnej bibliotece. Dzieci z klasy 0 wraz z wychowawcą i opiekunem odbyły lekcję biblioteczną pt. „Spotkanie z książką”.
W czasie spotkania zwiedzili bibliotekę szkolną, zostali zapoznani z jej księgozbiorem oraz regulaminem. Utrwalali nawyk kontaktu z książką, chętnie odgadywali zagadki związane
z tytułami utworów dla dzieci oraz postaciami z bajek. W czasie przerw międzylekcyjnych czarodziejskie chwile z książką przeżyli uczniowie odwiedzający szkolną bibliotek. Czytaliśmy wiersze, fragmenty książek, uczniowie odgadywali zagadki tematycznie związane z książką, biblioteką jak również tytuły książek i autorów. Wychowawcy oraz uczniowie klas 0-VIII czytali wspólnie na wybranych lekcjach bajki, wiersze lub fragmenty książek.

W celu zwiększenia zainteresowania naszych uczniów książkami i czytaniem przeprowadziłam akcje czytelnicze:

 • Akcję czytelniczą pt. „LISTOPADOWE WEEKENDY Z KSIĄŻKĄ
  I JABŁKIEM” –
  była to akcja czytelniczo – zdrowotna polegająca na rodzinnym
  10–minutowym czytaniu książek w każdy listopadowy weekend i spożyciu minimum jednego jabłka przez każdego członka rodziny.
 • Akcję czytelniczą pt. „Poczytaj mi kolego, koleżanko”, która polega na czytaniu wybranych fragmentów książek lub bajek terapeutycznych na lekcjach wychowawczych lub wybranych lekcjach przez uczniów klas I-VIII.
 • Akcję ,,Czytające czwartki”, polegającą na głośnym czytaniu książek na długiej przerwie w każdy czwartek w bibliotece szkolnej. Uczniowie korzystający z biblioteki mogą wtedy wykazać się swoją wiedzą rozwiązując zagadki o książkach.

Wychowawcy klas podczas zebrań z rodzicami przeprowadzają pogadanki na temat roli czytania oraz informują rodziców o czytelnictwie ich dzieci.

W listopadzie przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie I „Biblioteka w naszej szkole”. W czasie tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z pomieszczeniem, pracą, regulaminem i księgozbiorem naszej szkolnej biblioteki.

Biblioteka szkolna w I półroczu pomogła przy organizacji akcji charytatywnych, celem których była pomoc w zbiórce pieniędzy na operację serduszka Weroniki Kępas. Były to: loteria fantowa, kiermasz ciast oraz zbiórka nakrętek i puszek aluminiowych.

Pod koniec listopada we współpracy z pracownikami Gminnej Publicznej Biblioteki
w Mirowie
zorganizowałam w naszej szkole spotkanie autorskie z panią Elżbietą Bednarczyk – autorką książek dla dzieci i dorosłych, tancerką, aktorką, przebywającą od ponad 30 lat w Australii. Trwałą pamiątką ze spotkania z Panią Elżbietą Bednarczyk są zakupione do szkolnej biblioteki książki dla dzieci jej autorstwa. Spotkanie przebiegło
w miłej atmosferze. Pani Elżbieta Bednarczyk przekazała uczniom wiele cennych wskazówek na dorosłe życie. W inspirującej rozmowie artystka urzekła serdecznością i otwartością oraz poszanowaniem ważnych życiowych wartości, takich jak: relacje międzyludzkie, rozwój
i dobre wychowanie oraz życie w harmonii z otaczającym światem.

Kolejną formą współpracy naszej szkolnej biblioteki z Publiczną Gminną Biblioteką
w Mirowie była organizacja pieszej wycieczki do tej biblioteki. Nasi uczniowie wzbogacili wiedzę na temat pracy i funkcjonowania innej biblioteki niż szkolna. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez pracowników tejże biblioteki.

W ramach pracy biblioteki szkolnej w styczniu przeprowadziłam konkurs plastyczny pt. „By się czytać chciało zakładkę stwórz wspaniałą”. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

            W czasie pracy zdalnej biblioteka szkolna również prowadziła swoją działalność. Na stronie szkoły oraz w aplikacji Teams umieszczałam prezentacje, filmiki, referaty zachęcające do czytelnictwa, udostępniłam e-booka o koronawirusie, linki stron internetowych, promujących ciekawą literaturę, propozycje gier i zabaw w czasie pandemii, poradnik dla rodziców „W co się bawić z dziećmi w domu w czasie pandemii i nie tylko”, listy bibliotek cyfrowych w Polsce i na świecie, informacje na temat historii Dnia Matki i Dnia Dziecka. Przygotowałam również informację na temat Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w formie prezentacji multimedialnej. W maju włączyliśmy się w akcję Tydzień Bibliotek oraz akcję organizowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „Nie zostawiam czytelnika”, poprzez organizację konkursu plastycznego na plakat promujący czytanie książek pt. „Dbam o czytelnictwo” w formie online. Od 25 maja uczniowie naszej szkoły mogli już korzystać ze szkolnej biblioteki według ustalonego harmonogramu i regulaminu pracy biblioteki w okresie pandemii. Były ustalone dyżury.

Swoją wiedzę i kompetencje wzbogacałam czytając i przeglądając strony internetowe, artykuły, blogi literackie dotyczące pracy biblioteki szkolnej oraz śledząc przepisy
i organizację kształcenia na odległość w okresie pandemii koronawirusa. Zapoznałam się
z platformą Microsoft 365 oraz komunikatorem Microsoft Teams. Brałam udział
w webinariach na temat Office 365.

           

Wnioski do dalszej pracy:

 • uświadamianie uczniom wartości, jakie niesie czytanie książek
 • zachęcanie i rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły poprzez organizowanie różnych działań
 • promowanie czytelnictwa wśród rodziców
 • pozyskiwanie książek do szkolnej biblioteki, zwłaszcza lektur
 • kontynuacja działalności biblioteki szkolnej w kolejnym roku szkolnym.

 

 

Opracowała: Malwina Gromek

 

 

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz