DZIEŃ DOBRYCH MANIER W NASZEJ SZKOLE

Dzień 27 lutego 2018r. był w naszej szkole szczególny. Był podsumowaniem działań czynionych w ostatnim czasie w celu utrwalenia
i przypomnienia bardzo ważnych zasad: ZASAD SAVOIR VIVE – ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA. Działaniami tymi były:

  • pogadanki, dyskusje, scenki rodzajowe na zajęciach z wychowawcami;
  • konkurs na temat dobrych manier i zasad kulturalnego zachowania zorganizowany przez nauczyciela szkolnej świetlicy panią Magdalenę Boros oraz współorganizatorów panią Malwinę Gromek i Ninę Pytoń.
    W konkursie wyłoniono Mistrza Dobrych Manier – Elizę Kalugę uczennicę klasy VII oraz Wicemistrza Dobrych Manier – Wiktora Kuźduba ucznia klasy V.
  • dekoracja i plakaty uwidocznione na szkolnym korytarzu i drzwiach do sal lekcyjnych, zachęcające do przestrzegania zasad dobrego zachowania na co dzień.

W czasie apelu podsumowującego powyższe działania cała społeczność szkolna obejrzała prezentację multimedialną na temat ZASAD SAVOIR VIVE. Rady i wskazówki uwidocznione na slajdach pozwoliły nadrobić i przypomnieć zachowania budzące wśród ludzi zachwyt i życzliwość. Publiczność wysłuchała również pouczającego wiersza pt. „Grzeczność nic nie kosztuje”. Zobaczyła pokaz mody szkolnej, czyli właściwy strój na wyjścia do teatru, na koncert, szczególne okazje, strój codzienny uczniowski, stój galowy -obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, strój na zajęcia wychowania fizycznego oraz na dyskotekę. Na zakończenie prezentacji uczniowie sprawdzili swoją wiedzę w quizie.

Organizatorzy akcji, czyli pani Malwina Gromek, pani Nina Pytoń i pani Magdalena Boros mają nadzieję, że wszystkie przeprowadzone działania wpłyną na podniesienie kultury osobistej naszych uczniów i zrozumienie, że kultura zdobi i ułatwia życie.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji działań z okazji Dnia Dobrych Manier: uczniom klasy V, uczniowi klasy VI, uczniowi i uczennicy klasy VII oraz wychowawcom klas 0 – VII.

Kliknij zdjęcie aby przejść do galerii

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz