JAN  KOCHANOWSKI  PATRONEM  NASZEJ  SZKOŁY

„Niech szczepi między ludzi dobre obyczaje,
niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega.
Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega.”

Prawie 100 – letnia praca naszej szkoły i jej osiągnięcia upoważniły nas do ubiegania się o nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru.
Na patrona naszej szkoły wybraliśmy Jana Kochanowskiego – pisarza, który jest największą indywidualnością wśród poetów słowiańskich. Dał literaturze polskiej nowoczesny język poetycki. Pokazał, że w języku ojczystym możliwe jest ukazanie zmienności nastroju – od żartu do poważnej zadumy, modlitwy, od miłości do rozpaczy. Zatroskany był o reformę ustroju państwa i obyczajów. Za najwyższą wartość uważał cnotę obywatelskiej służby Ojczyźnie.
Dlatego chcielibyśmy, by stał się wzorem dla naszych uczniów.

20 października 2022r. to dzień, który szczególnie wpisał się w karty historii naszej szkoły. To dzień nadania imienia Jana Kochanowskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym a także dzień poświęcenia sztandaru szkoły.

Uroczystości nadania imienia i przekazania sztandaru rozpoczęły się
o godzinie 9.00 w Kościele Parafialnym św. Edwarda w Gąsawach Rządowych. Ksiądz Krzysztof Świątek odprawił uroczystą mszę , podczas której poświęcił sztandar szkoły. W mszy świętej uczestniczyła pani dyrektor Pelagia Olszewska, poczet sztandarowy rodziców w składzie: p. Grzegorz Czarnota, p. Monika Chruściel i p. Ewelina Bodo, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście.

Po mszy świętej wszyscy udali się do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bieszkowie Dolnym, gdzie miała miejsce dalsza część tego wspaniałego wydarzenia.
Uroczystość godnie poprowadził nasz nauczyciel, a zarazem rodzic i absolwent naszej szkoły – p. Jarosław Gromek.
Część oficjalną rozpoczęto od wprowadzenia flagi Polski i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego.

W dalszej części pani dyrektor szkoły Pelagia Olszewska powitała zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Anita Gołosz – wicestarosta powiatu szydłowieckiego, p. Joanna Kowalik – radna powiatu szydłowieckiego, p. Artur Siwiorek – wójt Gminy Mirów, p. Marek Łuszczek – sekretarz Gminy Mirów, p. Piotr Kowalik – kierownik Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Zdrowia Gminy Mirów wraz z pracownikami – p. Dorotą Książek i emerytowanym pracownikiem p. Barbarą Podgórską,
p. Janusz Chruściel – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, ks. Krzysztof Świątek – proboszcz parafii w Gąsawach Rządowych, radni z obwodu naszej szkoły – p. Monika Zapała i p. Artur Parszewski, p. Marzena Sadza – dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Mirów – p. Marzanna Błach, p. Izabela Maciejczak i p. Jan Ulewiński oraz emerytowany dyrektor naszej szkoły p. Zbigniew Szymczyk, p. Beata Seweryn – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie, p. Agnieszka Minda – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie, wieloletni pracownicy naszej szkoły – p. B. Wawrzyniec, p. L. Wlazło, p. A. Szymczyk, p. B. Pałka.

Następnie nauczyciel naszej szkoły p. Malwina Gromek przedstawiła wszystkim historię PSP w Bieszkowie Dolnym. Po czym władze Gminy Mirów wręczyły pani dyrektor Akt nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego.
Przyszedł czas na doniosłą chwilę przekazania przez przedstawicieli rodziców sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Bieszkowie Dolnym na ręce pani dyrektor.
Sztandar następnie został przekazany przez panią dyrektor pocztowi sztandarowemu uczniów w składzie: Alan Gromek, Magdalena Kaluga
i Wiktoria Kępa.
Kolejnym ważnym momentem było ślubowanie przedstawicieli wszystkich klas, którym przodował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Filip Kuźdub.
W imieniu wszystkich rodziców głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców – p. Edyta Kępas, która podziękowała dyrekcji, nauczycielom i uczniom za przygotowanie uroczystości.
Głos zabrali również zaproszeni goście. Jako pierwszy przemówił wójt Gminy Mirów pan Artur Siwiorek, który nie kryjąc wzruszenia wyraził swoje zadowolenie z faktu nadania imienia i sztandaru szkole. Na ręce pani dyrektor złożył w prezencie Kronikę Szkolną, do której społeczność szkolna będzie mogła wpisywać wydarzenia z życia szkoły.
Następnie głos zabrała p. Anita Gołosz – wicestarosta powiatu szydłowieckiego gratulując oraz życząc dalszych sukcesów dla szkoły.
Nie zabrakło też przemowy emerytowanego wieloletniego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym – pana Zbigniewa Szymczyka, który swoją pracą wiele włożył w kształcenie wizerunku naszej szkoły.
Wyrazem szacunku i uznania dla honorowych gości, którzy przyczynili się do zakupu sztandaru są pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na występ artystyczny uczniów naszej szkoły. Uczniowie przedstawili postać Jana Kochanowskiego jako wyśmienitego humanistę,  autora fraszek, pieśni i trenów. Ukazali piękny kunszt twórczości artystycznej poety recytując jego treny, fraszki a także śpiewając jego utwory.
Młodzi artyści z wielką dumą i powagą przedstawili program artystyczny, oddając klimat epoki renesansu.
Centralnym punktem programu była scena odegrana przed dworem w Czarnolesie. Na koniec widzowie mogli zobaczyć postać samego Jana Kochanowskiego, w którą wcielił się jeden z uczniów.
Młodzież włożyła wielki trud w przygotowanie tego występu. Uczniowie pracowali pod czujnym okiem nauczycieli: p. Renaty Wieczorek, p. Sylwii Matejskiej i p. Arkadiusza Gilarskiego. Piękną renesansową dekorację przygotowały panie: Marta Piętek i Mirosława Parszewska. Natomiast poczet sztandarowy uczniów został przygotowany przez p. Celinę Chruściel
i p. Malwinę Gromek.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości: naszej pani dyrektor Pelagii Olszewskiej, wszystkim nauczycielom, uczniom oraz pracownikom obsługi.

Pragniemy podziękować wszystkim przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej i ważnej dla nas chwili swoją obecnością. Dziękujemy za miłe słowa, życzenia i gratulacje. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji wspiera nas w działaniach jest dla nas inspiracją i bodźcem do rozwoju i lepszej pracy.

Galeria zdjęć:

Kliknij, aby przejść do galerii

Bonusowy materiał wideo:

Post Author: admin

Dodaj komentarz