Żywa lekcja historii w naszej szkole.

Dnia 22.03.2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym wystąpiła Grupa Artystyczna  Rekonstrukto z pokazem historycznym pt. „Życie i kultura w średniowieczu”. W  programie  zaprezentowano  obyczaje  i  kulturę  epoki,  omówiono strój rycerza, przedstawiono genezę prawa dawnego oraz zabawy plebejskie. Prezentacja wzbogacona została poprzez ukazanie uzbrojenia i  metod walki, budzące zachwyt widzów pojedynki.Uczniowie mogli zapoznać się z bogatą kolekcją  broni i rekwizytów  np.: zbroją rycerską, średniowiecznymi  narzędziami tortur. Na  występie pokazano elementy gier średniowiecznych oraz przeprowadzono proces czarownicy. Po  przedstawieniu dzieci mogły obejrzeć eksponaty wykorzystane w spektaklu.

Post Author: Karol Kaczmarzyk

Dodaj komentarz