Sprawozdanie z działalności biblioteki

Praca biblioteki szkolnej w PSP Bieszków Dolny przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegają na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.

Księgozbiór biblioteki był udostępniany wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Książki można wypożyczać 4 razy w tygodniu oraz według potrzeb czytelników.

Na początku roku szkolnego aktualizowałam karty czytelników, przygotowałam karty biblioteczne dla uczniów klasy I. Aktualizowałam napisy informacyjne oraz wykaz lektur. Na bieżąco kontrolowałam terminy zwrotów książek przez czytelników. Informowałam wychowawców klas o czytelnictwie oraz o uczniach zalegających ze zwrotem książek. Na bieżąco prowadziłam rejestr przybytków i ubytków książek i darmowych podręczników. Dopisałam je do listy książek, które gromadzi nasza biblioteka. Dbałam o wystrój biblioteki dostosowany do zmieniających się pór roku oraz o ład, porządek w pomieszczeniu biblioteki.

Współpracujemy z wydawnictwami: Egmont, Tania Książka i Drugi Tom.  Nasza współpraca polega na sprzedaży książek z wyżej wymienionych wydawnictw w czasie kiermaszów szkolnych. Dzięki temu pozyskujemy nowe książki i wzbogacamy księgozbiór biblioteki.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy program „Książki naszych marzeń”.  Dzięki uczestnictwu w programie pozyskaliśmy 70 pozycji książkowych, w tym: lektury dla klas I-VI, książki dla dzieci oraz beletrystykę dziecięcą i młodzieżową.

Na koniec I półrocza przygotowałam zestawienie stanu czytelnictwa. Ranking czytelnictwa oraz listy najlepszych czytelników uwidocznione zostały na tablicy szkolnej.

W I półroczu biblioteka szkolna obsługiwała 83 czytelników, co stanowi 91,2% uczniów szkoły. Odnotowano 1253 odwiedzin w wypożyczalni, podczas których wypożyczono 429 książek. Średnia wypożyczeń książek na czytelnika wyniosła 5,2.

W ramach pracy biblioteki szkolnej przeprowadziłam 2 konkursy:

  • w październiku konkurs wiedzy o Polsce wśród uczniów klasy III,
  • w grudniu konkurs czytelniczy pt. „Z baśnią i legendą przez Polskę” wśród uczniów klas IV-VI.

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

6 października w naszej szkole odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie klas V-VI czytali młodszym kolegą wybrane wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima. Najmłodsze dzieci z naszej szkoły, czyli uczniowie klasy 0 przeżyli czarodziejskie chwile z książką w trakcie lekcji bibliotecznej „Spotkanie z książką.

W październiku przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie I „Biblioteka w naszej szkole”. W czasie tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z pomieszczeniem, pracą, regulaminem i księgozbiorem naszej szkolnej biblioteki.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz