Komunikat p. Dyrektor

Komunikat o organizacji i funkcjonowaniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym w związku z przygotowaniem do prowadzenia zajęć i konsultacji w formie stacjonarnej w okresie od 25 maja 2020r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej zmieniającymi rozporządzenia  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły informuje:

 

  • Od 25 maja 2020r. uczniowie klasy ósmej będą mogli korzystać z konsultacji z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych tj. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego według ustalonego harmonogramu (będzie on ustalony z nauczycielami przedmiotów i wychowawcą klasy).
  • Od 25 maja 2020r. uczniowie będą mogli korzystać z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych wg ustalonego harmonogramu (będzie on ustalony z nauczycielami prowadzącymi zajęcia).
  • Od 25 maja 2020r. uczniowie będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej wg ustalonego harmonogramu (będzie on ustalony z nauczycielem bibliotekarzem).
  • Od 1 czerwca 2020r.wszyscy uczniowie naszej placówki będą mogli korzystać z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne według ustalonego harmonogramu (będzie on ustalony z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcami klas).

Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów i zależne od zapotrzebowania zgłaszanego przez uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. Dlatego bardzo proszę Wszystkich Rodziców uczniów klas IV-VIII o kontakt z Wychowawcami klas i zdeklarowanie, w jakich konsultacjach ich dzieci będą brały udział.

Szkoła będzie pracowała zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra

Zdrowia. W związku z tym zostanie wprowadzona PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym

Rodzice uczniów, których dotyczą powyższe informacje, zobowiązani są do zapoznania się z przyjętą w szkole procedurą oraz złożenia stosownych oświadczeń do szkoły (oświadczenia są dostępne na stronie szkoły oraz w wersji wydrukowanej w bibliotece szkolnej).

 

Dyrektor szkoły – Pelagia Olszewska

 

Załączniki:

  1. Harmonogram konsultacji ósmoklasistów
  2. Zarządzenie – wprowadzenie procedury COVID-19
  3. Procedury bezpieczeństwa
  4. Zgody rodziców
  5. Oświadczenie rodziców

Post Author: admin

Dodaj komentarz