Wychowanie do wartości – webinar

Zaproszenie na konferencję pt. „Wychowanie do wartości – wsparcie rodziny i szkoły”.

Warszawa, 01 października 2020 r.
KOG.0230.7.2020.BF

Państwo
Dyrektorzy szkół, Rodzice, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Warszawie organizuje konferencję pt. „Wychowanie do wartości – wsparcie rodziny i szkoły” mającą na celu pokazanie różnych dróg oddziaływania na młodego człowieka w procesie jego wychowania i przygotowywania do odpowiedzialnego życia.

Kierujemy ją do dyrektorów szkół, rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagogów województwa mazowieckiego w odpowiedzi na potrzebę ciągłego doskonalenia kompetencji wskazanych wyżej środowisk wobec rosnących wyzwań w ich pracy wychowawczej, zwłaszcza w budowaniu świata wartości młodego pokolenia.

Wydarzenie nawiązuje do konferencji z dnia 4 lutego br. pt. „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom” organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Odbędzie się w trybie on-line dnia 9 października br., początek o godz. 10.00.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów szkół o upowszechnienie zaproszenia wśród społeczności szkolnej.

Konferencja będzie dostępna pod adresem: https://youtu.be/YWshqMaYmyk

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Tomaszem Głowackim pod numerem tel. 22 551 24 00 wew. 4113; e-mail: tomasz.glowacki@kuratorium.waw.pl lub Sekretariatem Wydziału Kształcenia Ogólnego, tel. 22 551 24 22.

Program konferencji znajduje się w załączeniu.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

Post Author: admin

Dodaj komentarz