Klasa 5 Unit 3 Zagadnienia do części ustnej sprawdzianu.

Naciśnij przycisk, aby wylosować treść zdania do przetłumaczenia (na sprawdzianie będziecie losować 5 zdań, każde po 1p). Losowe Zagadnienie Kliknij przycisk, aby wylosować zagadnienie. Losuj Zagadnienie Naciśnij przycisk, aby wylosować temat 3-minutowej wypowiedzi (5 punktów do zdobycia). Losuj Temat Kliknij przycisk, aby wylosować temat. Losuj Temat

Narzędzia dostępności cyfrowej