Sprawozdanie z działalności biblioteki


Praca biblioteki szkolnej w PSP Bieszków Dolny przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegają na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.

Czytaj więcej o Sprawozdanie z działalności biblioteki

Ranking czytelnictwa

Ranking czytelnictwa klas I-VI PSP Bieszków Dolny za I półrocze roku szkolnego 2015/2016

Czytaj więcej o Ranking czytelnictwa

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESZKOWIE DOLNYM

 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z różnych typów bibliotek i środków informacji.

Czytaj więcej o Regulamin biblioteki

Narzędzia dostępności cyfrowej